Rok Jurič, DMD

specialist in endodontics

Biography:

I was born on 23rd November 1972 in Maribor, Slovenia. I attended primary school in Ruše, after which I continued schooling at II. Gimnazija Grammar School Programme in Maribor, from which I graduated in 1991 with extraordinary results.

In 1991 I initiated my study of stomatology at the Faculty of Medicine of the University of Ljubljana which I concluded in regular term on 3rd September 1998 with the average grade of exams being 8,93.

After the apprenticeship I finished the expert exam for dental practices on 28th September 1999.

Following the surrogate civil army serving of the enlistment term, I was employed as a general dentist at SIMED periodontal and implantology clinic, where I worked from 1st September 2000 until 30th April 2007.

From 1st May 2007 onwards I work at Odontos as a dentist specialist for dental diseases and endodontics.

During the period of undergraduate studies, I finished my research paper titled “Cross reactivity of bacteria Treponema denticola and Borrelia burgdorferi sansu lato” under the mentorship of Prof.  Ana Zlata Dragaš, MD, PhD In 1998, the paper received the Prešeren Student Award.

I started my specialisation of  dental diseases and endodontics on 1st June 2003 and finished it on 1st March 2007 cum laude. The specialisation thesis, titled “Frequency of periapical periodontitis and quality of endodontic treatment in Slovenia” was mentored by Prof. Janja Jan, DMD, PhD.

I am a Fellow of International College of Dentists (FICD), Certified Member of the European Society of Endodontology, International member of the American Association of Endodontists, member of the Section of dental diseases and endodontics at the Slovenian Medical Association, a founding member of the Slovenian Society for osseointegration, member of the Slovenian Dental Association and an associate of Endodontology working group at the Extended Expert College of Stomatology of the Ministry of health of the Republic of Slovenia.

asset-6

Avtor: Ciril Horjak

Published works +

Published works:

 1. Jurič R. Križna reaktivnost bakterij Treponema denticola in Borrelia burgdorferi sensu lato. Prešernova naloga. Ljubljana: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1997.
 2. R. Jurič, A.Z. Dragaš, K. Seme, E. Ružić-Sabljić, D. Grošelj. Vpliv parodontalne bolezni na diagnostične postopke pri limski boreliozi. Zobozdrav Vestn 1998; 53: 81-7.
 3. Simončič B, Seme K, Jurič R. The effects of acoustic energy on microflora in subgingival plaque on titanium surface in vivo. Clin Oral Impl Res 1999; 10: 173.
 4. Simončič B, Jurič R, Seme K, Kansky A, Sotošek B. Sonic vs. manual toothbrush: removal of microflora and human plaque from Ti implant. J Clin Periodontol 2000; 27: Suppl 1: 27.
 5. Simončič B, Jurič R, Kansky A, Sotošek B. Čiščenje plaka na zobnih vsadkih z ročno in elektrovibracijsko zobno krtačko. Zobozdrav Vestn 2000; 55:118-22.
 6. R. Jurič, B Simončič, A Kansky, B Sotošek, K Seme. Removal of human plaque from Ti implant with sonic vs. manual tootkbrush. J Dent Res 2001, 80:614-614.
 7. R. Jurič, B Simončič, B Sotošek, A Kansky, K Seme. Sonic vs. Manual toothbrush: The effect on periimplant tissues and microflora. J Dent Res 2002: 81:100-100.
 8. Simončič B, Jurič R, Seme K. The effect of bacterial plaque on periimplant soft tissue. Clin Oral Impl Res 2002; 13:li.
 9. Simončič B, Jurič R, Seme K. Peri-implant tissue reaction to bacterial plaque. J Clin Periodontol 2003;30: Suppl 4: 9.
 10. R. Jurič, J. Jan. Primer uvihanega zoba. Zobozdrav Vestn 2003; 58: 136-42.
 11. Juric R, Simoncic B, Seme K, Kansky A, Sotosek B. Long-term effect of sonic toothbrush on periimplant tissues and microbiota. J Dent Res 2004; 83: spec. issue abstract No. 836.
 12. Jurič R. Pogostost apikalnega parodontitisa in kvaliteta endodontskega zdravljenja v Sloveniji. (specialistična naloga). Ljubljana: Univerzitetni klinični center; 2007.
 13. Juric R, Jan J. Prevalence of the apical periodontitis and quality of endodontic treatment in the Slovenian population. Int Endod J 2007; 40: 984.
 14. Dr. Horowitz, Jurič R. Endodontocomix, comics book about endodontic treatment. Izobraževanje in založništvo Ciril Horjak s.p., Ljubljana, 2014, 1.  angleška izdaja izdaja. Naklada 500 izvodov.
 15. Horjak C, Jurič R. Endodontostrip. Izobraževanje in založništvo Ciril Horjak s.p., Ljubljana, 2014. 1. slovenska izdaja. Naklada 1500 izvodov.
 16. Dr. Horowitz, Jurič R. Endodontocomix. Izobraževanje in založništvo Ciril Horjak s.p., Ljubljana 2015. 1. nizozemska izdaja. Naklada 2000 izvodov.
 17. Horjak C, Jurič R. Endodontostrip. Izobraževanje in založništvo Ciril Horjak s.p., Ljubljana 2016. 2. slovenska izdaja. Naklada 200 izvodov.
 18. Horjak C, Jurič R. Endodontostrip – Ustna medicina. Izobraževanje in založništvo Ciril Horjak s.p., Ljubljana 2016. Zakupljena, delno spremenjena slovenska izdaja.  Naklada 1000 izvodov.
 19. Grošelj D, Jurič R, Grošelj P.E., Krašovec D. Računalniško podprt sistem za uporabo v dentalni medicini. Zobozdrav Vestn 2015; 70: 68-77.
 20. Juric R. Endodontocomix – A novel comic book explaining endodontic procedures to patients. ICDigest, 2015: 28-29.
 21. Juric R, Fidler A. Nova spletna stran Sekcije za zobne bolezni in endodontijo SZD. Zobozdrav Vestn 2019; 72: 58-59.

Lectures:

 1. Jurič R. Križna reaktivnost bakterij Treponema denticola in Borrelia burgdorferi sensu lato. 10. kongres študentov raziskovalcev Medicinske fakultete v Ljubljani, Ljubljana,19. 2. 1998.
 2. Jurič R. Vpliv parodontalne bolezni na diagnostiko limske borelioze.10. slovenski parodontološki dnevi, Bled, 17.-18. 4. 1998.
 3. Simončič B, Jurič R. Sonic vs. Manual toothbrush: removal of microflora and human plaque from Ti implant. Kongres Evropske federacije za parodontologijo EUROPERIO 3, Ženeva, Švica, 8.-11. 6. 2000.
 4. Jurič R. Primerjava učinkovitosti ročne zobne krtačke in elektrovibracijske krtačke pri odstranjevanju dentalnega plaka s površine implantata. 1. kongres Slovenskega društva za osteointegracijo, Portorož, 12.-13. 1. 2001.
 5. Simončič B, Jurič R, Seme K. Periimplant tissue reaction to bacterial plaque.Kongres Evropske federacije za parodontologijo EUROPERIO 4, Berlin, Nemčija, 19.-21. 6. 2003.
 6. Jurič R. Elektrovibracijska zobna ščetka – 4 leta kliničnih izkušenj. 4. kongres stomatologov Slovenije, Stomatološka sekcija SZD, Portorož, 4.-5. 6. 2004.
 7. Jurič R. Uspešnost endodontskega zdravljenja. 11. simpozij zobnih bolezni in endodontije, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD, Bled, 15.-16. 4. 2005.
 8. Jurič R. Pogostost apikalnega parodontitisa in kvaliteta endodontskega zdravljenja v Sloveniji. 12. simpozij iz zobnih bolezni in endodontije, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD, Bled, 6.-7. 4. 2007.
 9. Jurič R, Jurič DM. Analgezija v endodontiji. 32. srečanje stomatologov Slovenije – iz prakse za prakso, Stomatološka sekcija SZD, Portorož, 8.-9. 6. 2007.
 10. Jurič R. Vertikalna fraktura korenine. 33. srečanje stomatologov Slovenije – iz prakse za prakso, Stomatološka sekcija SZD, Portorož, 6.-7. 6. 2008.
 11. Jurič R, Grošelj M, Jan J. Izid endodontskega zdravljenja. 13. simpozij iz zobnih bolezni in endodontije, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD, Bled, 3.-4. 4. 2009.
 12. Jurič R. Zdravljenje perforacije zobne korenine. 35. srečanje stomatologov Slovenije – Iz prakse za prakso, Stomatološka sekcija SZD, Portorož, 5.-6. 6. 2010.
 13. Jurič R. Vpliv polnitve na izid endodontskega zdravljenja. 14. simpozij iz zobnih bolezni in endodontije, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD, Bled, 8.-9. 4. 2011.
 14. Jurič R. Odstranitev polnitve koreninskega kanala. 36. srečanje stomatologov Slovenije – Iz prakse za prakso, Stomatološka sekcija SZD, Portorož, 1.-2. 6. 2012.
 15. Jurič R. Akutna eksacerbacija med endodontskim zdravjenjem. 15. simpozij iz zobnih bolezni in endodontije, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD, Bled, 5.-6. 4. 2013.
 16. Jurič R. Endodontocomix. 59th Annual Meeting of International College of Dentists European Section, Ljubljana, 26.- 29. 6. 2014.
 17. Jurič R. Endodontostrip. 28. Republiški strokovni seminar DZDS, Rogaška Slatina, 13.- 15. 11. 2014.
 18. Jurič R, Jukič T. Zakaj endodontsko zdravljen zob boli. 16. simpozij iz zobnih bolezni in endodontije, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD, Bled, 17.- 18. 4. 2015.
 19. Jurič R. Endodontostrip. 26. srečanje zasebnih zobozdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Nova Gorica, 15.- 16. 5. 2015.
 20. Jurič R. Biokeramični materiali in polnitev koreninskega kanala. 17. simpozij iz zobnih bolezni in endodontije, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD, Bled, 7.-8. 4. 2017.
 21. Jurič R., Jukić T. Bioceramic Materials in Endodontics. 17th Quintessence International Congress, Zagreb, Hrvaška, 20.- 21. 10. 2017
 22. Jurič R. Management of endodontic instrument separation. 18. simpozij iz zobnih bolezni in endodontije, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD, Bled, 12.- 13. 4. 2019.

Attendances at congresses with posters:

 1. Simončič B, Seme K, Jurič R. The effects of acoustic energy on microflora in subgingival plaque on titanium surface in vivo. 8th annual scientific congress of European Association for Osseointegration, Copenhagen, Danska, 16.-17. 4. 1999.
 2. Jurič R. Simončič B, Kansky A, Sotošek B, Seme K. Removal of human plaque from Ti Implant with sonic vs. manual toothbrush. 79th general session & exhibition of the International Association for Dental Research, Chiba, Japonska, 27.- 30. 6. 2001.
 3. Jurič R, Simončič B, Sotošek B, Kansky A, Seme K. Sonic vs. manual toothbrush: The effect on periimplant tissues and microflora. 80th general session & exhibition of the International Association for Dental Research, San Diego, California, ZDA, 6.- 9. 3. 2002.
 4. Simončič B, Jurič R, Seme K. The effect of bacterial plaque on periimplant soft tissue. 11th annual scientific meeting of European Association for Osseointegration in collaboration with the Belgian Society of Periodontolgy, Bruselj, Belgija, 12-14. 9. 2002.
 5. Jurič R, Simončič B, Seme K, Kansky A, Sotošek B. Longterm effect of sonic toothbrush on periimplant tissues and microbiota. 82nd general session & exhibition of the International Association for Dental Research, Honolulu, Hawaii, ZDA, 10. – 13. 3. 2004.
 6. Jurič R. Jan J. Prevalence of apical periodontitis and quality of endodontic treatment in the Slovenian population. 13th. Biennal Congress of the European Society of Endodontology, Istanbul, Turčija, 6.- 8. 9. 2007.

Close –


Sabina Kraner

dental technician

Biography:

I was born on 24th August 1972 in Maribor. I attended primary school in Kamnica and continued schooling at Srednja naravoslovna šola in Maribor, from which, at half year, I changed to Srednja zdravstvena šola Jugo Polak, also in Maribor, from which I graduated in 1991 with extraordinary results.

Initially I worked as a nurse at the Section for general surgery of the Maribor hospital, but after a period of two years I moved to Ljubljana, where I worked as a nurse at the Section o fCardiothoracic surgery at the University Health Centre, at the retirement home Tabor, Institute for rehabilitation Soča, as an assistant at the dental surgery Estetikdent d.o.o. and now at Odontos d.o.o.

During my time at Cardiothoracic surgery I started studying philosophy aside the job, but I could not finish it due to many other things that occupied my time – work at Radio Študent and Twotonebinas.