Rok Jurič, dr. dent. med.

specialist za zobne bolezni in endodontijo

Življenjepis in biografija:

Rodil sem se 23. 11. 1972 v Mariboru. Osnovno šolo sem obiskoval v Rušah. Po koncani osnovni šoli sem šolanje nadaljeval na Srednji naravoslovni šoli v Mariboru, kjer sem leta 1991 maturiral z odliko.

Leta 1991 sem se vpisal na Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, odsek za stomatologijo. Študij sem končal v rednem roku 3. 9. 1998 s povprečno oceno izpitov 8.93.

Po nadomestnem civilnem služenju vojaškega roka sem se kot splošni zobozdravnik 1. 9. 2000 zaposlil v SIMED zobozdravtsvu d.o.o. in bil tam zaposlen do 30. 4. 2007.

Od 1. 5. 2007 naprej sem zaposlen v Odontos, specialistični zobni ambulanti, d.o.o. kot zobozdravnik specialist zobnih bolezni in endodontije in direktor.

V času dodiplomskega študija sem opravil raziskovalno nalogo Križna reaktivnost bakterij Treponema denticola in Borrelia burgdorferi sensu lato pod mentorstvom prof. dr. sc. Ane Zlate Dragaš, dr. med.. Naloga je bila leta 1998 nagrajena s Prešernovo nagrado.

S 1. 6. 2003 sem začel specializacijo iz zobnih bolezni in endodontije in jo 1. 3. 2007 koncal s pohvalo. Specializacijo in specialistično nalogo z naslovom Pogostost periapikalniega parodontitisa in kvaliteta endodontskega zdravljenja v Sloveniji sem opravil pod mentorstvom prof. dr. sc. Janje Jan, dr. dent. med.

Sem Fellow of International College of Dentists, Certified Member of the European Society of Endodontology, International member of the American Association of Endodontists, član Sekcije za zobne bolezni in endodontijo SZD, kjer sem v nadzornem odboru, ustanovni član Slovenskega društva za osteointegracijo, član Društva zobozdravstvenih delavcev Slovenije in clan delovne skupine za endodontijo pri Razširjenem strokovnem kolegiju za stomatologijo Ministerstva za zdravje Republike Slovenije.

asset-6

Avtor: Ciril Horjak

Objavljena dela +

Objavljenja dela:

 1. Jurič R. Križna reaktivnost bakterij Treponema denticola in Borrelia burgdorferi sensu lato. Prešernova naloga. Ljubljana: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1997.
 2. R. Jurič, A.Z. Dragaš, K. Seme, E. Ružić-Sabljić, D. Grošelj. Vpliv parodontalne bolezni na diagnostične postopke pri limski boreliozi. Zobozdrav Vestn 1998; 53: 81-7.
 3. Simončič B, Seme K, Jurič R. The effects of acoustic energy on microflora in subgingival plaque on titanium surface in vivo. Clin Oral Impl Res 1999; 10: 173.
 4. Simončič B, Jurič R, Seme K, Kansky A, Sotošek B. Sonic vs. manual toothbrush: removal of microflora and human plaque from Ti implant. J Clin Periodontol 2000; 27: Suppl 1: 27.
 5. Simončič B, Jurič R, Kansky A, Sotošek B. Čiščenje plaka na zobnih vsadkih z ročno in elektrovibracijsko zobno krtačko. Zobozdrav Vestn 2000; 55:118-22.
 6. R. Jurič, B Simončič, A Kansky, B Sotošek, K Seme. Removal of human plaque from Ti implant with sonic vs. manual tootkbrush. J Dent Res 2001, 80:614-614.
 7. R. Jurič, B Simončič, B Sotošek, A Kansky, K Seme. Sonic vs. Manual toothbrush: The effect on periimplant tissues and microflora. J Dent Res 2002: 81:100-100.
 8. Simončič B, Jurič R, Seme K. The effect of bacterial plaque on periimplant soft tissue. Clin Oral Impl Res 2002; 13:li.
 9. Simončič B, Jurič R, Seme K. Peri-implant tissue reaction to bacterial plaque. J Clin Periodontol 2003;30: Suppl 4: 9.
 10. R. Jurič, J. Jan. Primer uvihanega zoba. Zobozdrav Vestn 2003; 58: 136-42.
 11. Juric R, Simoncic B, Seme K, Kansky A, Sotosek B. Long-term effect of sonic toothbrush on periimplant tissues and microbiota. J Dent Res 2004; 83: spec. issue abstract No. 836.
 12. Jurič R. Pogostost apikalnega parodontitisa in kvaliteta endodontskega zdravljenja v Sloveniji. (specialistična naloga). Ljubljana: Univerzitetni klinični center; 2007.
 13. Juric R, Jan J. Prevalence of the apical periodontitis and quality of endodontic treatment in the Slovenian population. Int Endod J 2007; 40: 984.
 14. Dr. Horowitz, Jurič R. Endodontocomix, comics book about endodontic treatment. Izobraževanje in založništvo Ciril Horjak s.p., Ljubljana, 2014, 1.  angleška izdaja izdaja. Naklada 500 izvodov.
 15. Horjak C, Jurič R. Endodontostrip. Izobraževanje in založništvo Ciril Horjak s.p., Ljubljana, 2014. 1. slovenska izdaja. Naklada 1500 izvodov.
 16. Dr. Horowitz, Jurič R. Endodontocomix. Izobraževanje in založništvo Ciril Horjak s.p., Ljubljana 2015. 1. nizozemska izdaja. Naklada 2000 izvodov.
 17. Horjak C, Jurič R. Endodontostrip. Izobraževanje in založništvo Ciril Horjak s.p., Ljubljana 2016. 2. slovenska izdaja. Naklada 200 izvodov.
 18. Horjak C, Jurič R. Endodontostrip – Ustna medicina. Izobraževanje in založništvo Ciril Horjak s.p., Ljubljana 2016. Zakupljena, delno spremenjena slovenska izdaja.  Naklada 1000 izvodov.
 19. Grošelj D, Jurič R, Grošelj P.E., Krašovec D. Računalniško podprt sistem za uporabo v dentalni medicini. Zobozdrav Vestn 2015; 70: 68-77.
 20. Juric R. Endodontocomix – A novel comic book explaining endodontic procedures to patients. ICDigest, 2015: 28-29.

Predavanja:

 1. Jurič R. Križna reaktivnost bakterij Treponema denticola in Borrelia burgdorferi sensu lato. 10. kongres študentov raziskovalcev Medicinske fakultete v Ljubljani, Ljubljana,19. 2. 1998.
 2. Jurič R. Vpliv parodontalne bolezni na diagnostiko limske borelioze.10. slovenski parodontološki dnevi, Bled, 17.-18. 4. 1998.
 3. Simončič B, Jurič R. Sonic vs. Manual toothbrush: removal of microflora and human plaque from Ti implant. Kongres Evropske federacije za parodontologijo EUROPERIO 3, Ženeva, Švica, 8.-11. 6. 2000.
 4. Jurič R. Primerjava učinkovitosti ročne zobne krtačke in elektrovibracijske krtačke pri odstranjevanju dentalnega plaka s površine implantata. 1. kongres Slovenskega društva za osteointegracijo, Portorož, 12.-13. 1. 2001.
 5. Simončič B, Jurič R, Seme K. Periimplant tissue reaction to bacterial plaque.Kongres Evropske federacije za parodontologijo EUROPERIO 4, Berlin, Nemčija, 19.-21. 6. 2003.
 6. Jurič R. Elektrovibracijska zobna ščetka – 4 leta kliničnih izkušenj. 4. kongres stomatologov Slovenije, Stomatološka sekcija SZD, Portorož, 4.-5. 6. 2004.
 7. Jurič R. Uspešnost endodontskega zdravljenja. 11. simpozij zobnih bolezni in endodontije, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD, Bled, 15.-16. 4. 2005.
 8. Jurič R. Pogostost apikalnega parodontitisa in kvaliteta endodontskega zdravljenja v Sloveniji. 12. simpozij iz zobnih bolezni in endodontije, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD, Bled, 6.-7. 4. 2007.
 9. Jurič R, Jurič DM. Analgezija v endodontiji. 32. srečanje stomatologov Slovenije – iz prakse za prakso, Stomatološka sekcija SZD, Portorož, 8.-9. 6. 2007.
 10. Jurič R. Vertikalna fraktura korenine. 33. srečanje stomatologov Slovenije – iz prakse za prakso, Stomatološka sekcija SZD, Portorož, 6.-7. 6. 2008.
 11. Jurič R, Grošelj M, Jan J. Izid endodontskega zdravljenja. 13. simpozij iz zobnih bolezni in endodontije, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD, Bled, 3.-4. 4. 2009.
 12. Jurič R. Zdravljenje perforacije zobne korenine. 35. srečanje stomatologov Slovenije – Iz prakse za prakso, Stomatološka sekcija SZD, Portorož, 5.-6. 6. 2010.
 13. Jurič R. Vpliv polnitve na izid endodontskega zdravljenja. 14. simpozij iz zobnih bolezni in endodontije, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD, Bled, 8.-9. 4. 2011.
 14. Jurič R. Odstranitev polnitve koreninskega kanala. 36. srečanje stomatologov Slovenije – Iz prakse za prakso, Stomatološka sekcija SZD, Portorož, 1.-2. 6. 2012.
 15. Jurič R. Akutna eksacerbacija med endodontskim zdravjenjem. 15. simpozij iz zobnih bolezni in endodontije, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD, Bled, 5.-6. 4. 2013.
 16. Jurič R. Endodontocomix. 59th Annual Meeting of International College of Dentists European Section, Ljubljana, 26.- 29. 6. 2014.
 17. Jurič R. Endodontostrip. 28. Republiški strokovni seminar DZDS, Rogaška Slatina, 13.- 15. 11. 2014.
 18. Jurič R, Jukič T. Zakaj endodontsko zdravljen zob boli. 16. simpozij iz zobnih bolezni in endodontije, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD, Bled, 17.- 18. 4. 2015.
 19. Jurič R. Endodontostrip. 26. srečanje zasebnih zobozdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Nova Gorica, 15.- 16. 5. 2015.
 20. Jurič R. Biokeramični materiali in polnitev koreninskega kanala. 17. simpozij iz zobnih bolezni in endodontije, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD, Bled, 7.-8. 4. 2017
 21. Jurič R., Jukić T. Bioceramic Materials in Endodontics. 17th Quintessence International Congress, Zagreb, Hrvaška, 20.- 21. 10. 2017
 22. Jurič R. Odstranitev zalomljenega kanalskega instrumenta. 18. simpozij iz zobnih bolezni in endodontije, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD, Bled, 12.- 13. 4. 2019

Udeležba na kongresih s posterji:

 1. Simončič B, Seme K, Jurič R. The effects of acoustic energy on microflora in subgingival plaque on titanium surface in vivo. 8th annual scientific congress of European Association for Osseointegration, Copenhagen, Danska, 16.-17. 4. 1999.
 2. Jurič R. Simončič B, Kansky A, Sotošek B, Seme K. Removal of human plaque from Ti Implant with sonic vs. manual toothbrush. 79th general session & exhibition of the International Association for Dental Research, Chiba, Japonska, 27.- 30. 6. 2001.
 3. Jurič R, Simončič B, Sotošek B, Kansky A, Seme K. Sonic vs. manual toothbrush: The effect on periimplant tissues and microflora. 80th general session & exhibition of the International Association for Dental Research, San Diego, California, ZDA, 6.- 9. 3. 2002.
 4. Simončič B, Jurič R, Seme K. The effect of bacterial plaque on periimplant soft tissue. 11th annual scientific meeting of European Association for Osseointegration in collaboration with the Belgian Society of Periodontolgy, Bruselj, Belgija, 12-14. 9. 2002.
 5. Jurič R, Simončič B, Seme K, Kansky A, Sotošek B. Longterm effect of sonic toothbrush on periimplant tissues and microbiota. 82nd general session & exhibition of the International Association for Dental Research, Honolulu, Hawaii, ZDA, 10. – 13. 3. 2004.
 6. Jurič R. Jan J. Prevalence of apical periodontitis and quality of endodontic treatment in the Slovenian population. 13th. Biennal Congress of the European Society of Endodontology, Istanbul, Turčija, 6.- 8. 9. 2007.

Zapri –


Sabina Kraner

zdravstveni tehnik

Življenjepis:

Rodila sem se 24. 8. 1972 v Mariboru. Osnovno šolo sem obiskovala v Kamnici, nato pa šolanje nadaljevala najprej na Srednji naravoslovni šoli v Mariboru, od koder sem, ob polletju, presedlala na Srednjo zdravstveno šolo Juga Polak v Mariboru. Tam sem leta 1991 maturirala z odliko.

Najprej sem se zaposlila kot medicinska sestra na Splošni kirurgiji bolnišnice v Mariboru, nato pa se po dveh letih preselila v Ljubljano, kjer sem kot medicinska sestra delala na Oddelku za torakalno kirurgijo Kliničnega centra v Ljubljani, v Domu upokojencev Tabor, Inštitutu za rehabilitacijo Soča ter kot zobna asistentka v zobni ordinaciji Estetikdent d.o.o. in sedaj v Odontos, d.o.o.