Specialisticna ambulanta za zobne bolezni in endodontijo

Rok Jurič, dr. dent. med.
Kotnikova ulica 5
1000 Ljubljana

tel.: 01 23 23 231
fax: 01 23 23 231
e-mail: rok.juric@odontos.si


Kje nas najdete:
V Poslovnem centru Ledina nas najlažje najdete, če v stavbo vstopite s Kotnikove ulice skozi vhod
(vhod 3) pri bankomatu. Smo v pritličju takoj ob vhodnih vratih (lokal št. 59 v pritličju).

eambulanta_by_petra_cvelbar-7024-2-preview
eambulanta_by_petra_cvelbar-7032-2-preview
eordinacija_by_petra_cvelbar-7532-2-preview

asset-2 – parkirna mesta


Ime podjetja:
Odontos, specialisticna zobna ambulanta, d.o.o.
Skrajšano ime podjetja:
Odontos d.o.o.
Sedež podjetja:
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
Davčna številka:
42377803
Matična številka:
5659264

Transakcijski račun:
05100-8014137354, odprt pri Abanki d.d.,
Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana
IBAN:
SI56 0510 0801 4137 354
SWIFT (BIC):
ABANSI2X
Osnovni kapital:
13.961 EUR


Podjetje vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 11. 6. 1992
z vložno številko 1/18591/00.