Vpliv parodontalne bolezni na diagnostiko limske borelioze

Referenca: Jurič R. Vpliv parodontalne bolezni na diagnostiko limske borelioze.PREDAVANJE 10. slovenski parodontološki dnevi, Bled, 17.-18. 4. 1998.

predavanje-1998

Objavljeni strokovni članek spada med avtorska dela. Pri citiranju ali povzemanju morate vedno navesti avtorja.