Vpliv parodontalne bolezni na diagnostične postopke pri limski boreliozi

Referenca: R.Jurič, A.Z.Dragaš, K.Seme, E.Ružić-Sabljić, D.Grošelj. Vpliv parodontalne bolezni na diagnostične postopke pri limski boreliozi. Zobozdrav Vestn 1998; 53: 81-7.

clanek-01

Objavljeni strokovni članek spada med avtorska dela. Pri citiranju ali povzemanju morate vedno navesti avtorja.