The effects of acoustic energy on microflora in subgingival plaque on titanium surface in vivo

Referenca: Simončič B, Seme K, Jurič R. The effects of acoustic energy on microflora
in subgingival plaque on titanium surface in vivo. Clin Oral Impl Res 1999; 10: 173. POSTER 8th annual scientific congress of European Association for Osseointegration, Copenhagen, Danska, 16.-17. 4. 1999.

clanek-1999

Objavljeni strokovni članek spada med avtorska dela. Pri citiranju ali povzemanju morate vedno navesti avtorja.