B. Simončič,
R. Jurič,
K. Seme

Peri-implant tissue reaction to bacterial plaque

Poglej
R. Jurič,
J. Jan

Primer uvihanega zoba

Poglej
R. Jurič

Elektrovibracijska zobna ščetka – 4 leta kliničnih izkušenj

Poglej
R. Jurič

Uspešnost endodontskega zdravljenja

Poglej
R. Jurič

Pogostost apikalnega parodontitisa in kvaliteta endodontskega zdravljenja v Sloveniji

Poglej
R. Jurič

Analgezija v endodontiji

Poglej
R. Jurič,
J. Jan

Prevalence of apical periodontitis and quality of endodontic treatment in the Slovenian population

Poglej
R. Jurič

Pogostost apikalnega parodontitisa in kvaliteta endodontskega zdravljenja v Sloveniji

Poglej
R. Jurič

Vertikalna fraktura korenine

Poglej
R. Jurič,
M. Grošelj,
J. Jan

Izid endodontskega zdravljenja

Poglej