Sonic vs. manual toothbrush: removal of microflora and human plaque from Ti implant

Referenca: Simončič B, Jurič R, Seme K, Kansky A, Sotošek B. Sonic vs. manual toothbrush: removal of microflora and human plaque from Ti implant. J Clin Periodontol 2000; 27: Suppl 1: 27. PREDAVANJE Kongres Evropske federacije za parodontologijo EUROPERIO 3, Ženeva, Švica, 8.-11. 6. 2000.

predavanje-2000

Objavljeni strokovni članek spada med avtorska dela. Pri citiranju ali povzemanju morate vedno navesti avtorja.