Sonic vs. Manual toothbrush: The effect on periimplant tissues and microflora

Referenca: R Jurič, B Simončič, B Sotošek, A Kansky, K Seme. Sonic vs. Manual toothbrush: The effect on periimplant tissues and microflora. J Dent Res 2002: 81:100-100. POSTER 80th general session & exhibition of the International Association for Dental Research, San Diego, California, ZDA, 6.- 9. 3. 2002.

iadr-2002

Objavljeni strokovni članek spada med avtorska dela. Pri citiranju ali povzemanju morate vedno navesti avtorja.