Removal of human plaque from Ti implant with sonic vs. manual toothbrush

Referenca: R Jurič, B Simončič, A Kansky, B Sotošek, K Seme. Removal of human plaque from Ti implant with sonic vs. manual toothbrush. J Dent Res 2001, 80:614-614. POSTER 79th general session & exhibition of the International Association for Dental Research, Chiba, Japonska, 27.- 30. 6. 2001.

iadr-2001

Objavljeni strokovni članek spada med avtorska dela. Pri citiranju ali povzemanju morate vedno navesti avtorja.