Križna reaktivnost bakterij Treponema denticola in Borrelia burgdorferi sensu lato

Referenca: Jurič R. Križna reaktivnost bakterij Treponema denticola in Borrelia burgdorferi sensu lato. Prešernova naloga. Ljubljana: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1997. PREDAVANJE 10. kongres študentov raziskovalcev Medicinske fakultete v Ljubljani, Ljubljana,19. 2. 1998

predavanje-1997

Objavljeni strokovni članek spada med avtorska dela. Pri citiranju ali povzemanju morate vedno navesti avtorja.