The effect of bacterial plaque on periimplant soft tissue

Referenca: Simončič B, Jurič R, Seme K. The effect of bacterial plaque on periimplant soft tissue. Clin Oral Impl Res 2002; 13:li POSTER 11th annual scientific meeting of European Association for Osseointegration in collaboration with the Belgian Society of Periodontolgy, Bruselj, Belgija, 12-14. 9. 2002.

poster-2002

Objavljeni strokovni članek spada med avtorska dela. Pri citiranju ali povzemanju morate vedno navesti avtorja.